Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny 2018

Termin: 10-12 kwietnia 2019
Historia i wos: 10.04.2019 godzina 9:00

Dyżur dla klas trzecich

Termin: w I półroczu – brak
– wszelkie oceny poprawiamy podczas dyżuru, wgląd do prac itp.
– dzień wcześniej do 18:00 piszemy na librusie, że przyjdziemy i po co

Plan działania z historii i wosu:

KLASA 3A KLIKNIJ I ZOBACZ
KLASA 3B KLIKNIJ I ZOBACZ

Plan sprawdzianów, kartkówek bieżących i powtórzeniowych (egzaminy próbne)

– Debata o rewolucji francuskiej i Napoleonie – sprawdzian jeśli wyjdzie brak znajomości tematu
– Kartkówka – Mapy ziem polskich i zaborcy w latach 1795-1918
– Kartkówka – powstania listopadowe i styczniowe (lub wszystkie)
– Sytuacja na ziemiach polskich pod zaborami – dyskusja. Debata… Wielopolski kontra Traugutt
– Sprawdzian – I wojna światowa (portfolio, ściągi)
– Kartkówki (lub odpowiedź) z Testów 1-17.
– Próbny egzamin. Historia sztuki, pisma, religii.
– Próbny egzamin w oparciu o postacie historyczne.
– Próbny egzamin starożytność.
– Próbny egzamin. Średniowiecze i Nowożytność – bez Polski.
– Próbny egzamin. Polska 966-1572.
– Próbny egzamin. Polska 1572-1918.
– epoki i dynastie
– władcy + wydarzenia
– genealogia
– mapy
– źródła
– Próbny egzamin. WOS. Podręcznik część 1 (Podsumowania).
– Próbny egzamin. WOS. Podręcznik część 2 (Podsumowania).

Podstawa

1. Polscy władcy
– wersja uproszczona PDF, WORD
– banknoty seria władcy Polski
2. Rocznice
– w roku szkolnym 2017/2018
– w roku szkolnym 2016/2017
3. Postacie historyczne
– zasłużone dla Polski i świata – postacie historyczne
4. Ustrój polityczny
– rodzaje i typy ustroju politycznego DO OPRACOWANIA
5. Ustrój gospodarczy/idee
– np. liberalizm, socjalizm, kapitalizm, feudalizm, komunizm, nacjonalizm… DO OPRACOWANIA
6. Religie
– nazwy, założyciele, daty powstania/rozłamu, atrybuty – religie objawione
7. Rodzaje pisma
HISTORIA PISMA
8. Określanie wieków
– czas w historii – jak liczymy upływający czas – wieki i ich połowy
9. Sztuka
– zagadnienie DO OPRACOWANIA
10. Genealogia
– drzewo genealogiczne… zagadnienie DO OPRACOWANIA
11. Źródła historyczne
– Heraldyka/sfragistyka/numizmatyka – zagadnienie DO OPRACOWANIA
12. Mapy historyczne
– zagadnienie DO OPRACOWANIA

Szkielet

– Epoki, dynastie panujące w Polsce… PDF, WORD
– Daty – starożytność PDF, WORD
– Daty – Europa i świat PDF, WORD
– Daty – Polska 966 – 1138 PDF, WORD
– Daty – Polska 1138 – 1370 PDF, WORD
– Daty – Polska 1370 – 1572 PDF, WORD
– Daty – Polska 1572 – 1795 PDF, WORD
– Daty – Polska 1795 – 1918 PDF,WORD

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości:

– Spis pojęć, które powinny być opanowane po gimnazjum KLIKNIJ I ZOBACZ
– Notatki do uzupełnienia POBIERZ I UZUPEŁNIJ
Klasa I
E-podręcznik do historii dla klasy I gimnazjum część 1
E-podręcznik do historii dla klasy I gimnazjum część 1 – PDF
E-podręcznik do historii dla klasy I gimnazjum część 2
E-podręcznik do historii dla klasy I gimnazjum część 2 – PDF
Klasa II
E-podręcznik do historii dla klasy II gimnazjum
E-podręcznik do historii dla klasy II gimnazjum – PDF
Klasa III
E-podręcznik do historii dla klasy III gimnazjum
E-podręcznik do historii dla klasy III gimnazjum – PDF
Wos
E-podręcznik do WOS-u gimnazjum część 1
E-podręcznik do WOS-u gimnazjum część 1 – PDF
E-podręcznik do WOS-u gimnazjum część 2
E-podręcznik do WOS-u gimnazjum część 2 – PDF

Ćwiczenie czyni mistrza

Polecenie: Rozwiąż i dołącz do portfolio.

Pobierz i rozwiąż. Rozwiązania zapisz na osobnej kartce A4 (do portfolio). Karta A4 powinna zawierać nagłówek informujący co to za test oraz wasze imię i nazwisko. Do każdego zadania podaj poprawną odpowiedź oraz opisz – dlaczego ta odpowiedź jest poprawna a pozostałe nie. Za każdy rozwiązany i omówiony test – po rozmowie z nauczycielem otrzymasz ocenę. Liczy się oczywiście poprawność odpowiedzi, ale oceniana będzie przede wszystkim umiejętność uzasadnienia odpowiedzi oraz znajomość zagadnień, których dotyczy dane zadanie.

– Test 1. Zadania z informatora egzaminacyjnego (historia i WOS strony ok. 37-59).
– Test 2. Próbny egzamin gimnazjalny z CKE – GRUDZIEŃ 2011
– Test 3. Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem – GRUDZIEŃ 2011
– Test 4. Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem – GRUDZIEŃ 2012
– Test 5. Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem – GRUDZIEŃ 2013
– Test 6. Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem – GRUDZIEŃ 2014
– Test 7. Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem – GRUDZIEŃ 2015
– Test 8. Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem – GRUDZIEŃ 2016
– Test 9. Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem – GRUDZIEŃ 2017
– Test 10. Próbny egzamin gimnazjalny z Nową Erą – GRUDZIEŃ 2015
– Test 11. Próbny egzamin gimnazjalny z Nową Erą – LISTOPAD 2016
– Test 12. Egzamin gimnazjalny z CKE – KWIECIEŃ 2012
– Test 13. Egzamin gimnazjalny z CKE – KWIECIEŃ 2013
– Test 14. Egzamin gimnazjalny z CKE – 18 KWIETNIA 2014
– Test 15. Egzamin gimnazjalny z CKE – 21 KWIETNIA 2015
– Test 16. Egzamin gimnazjalny z CKE – 18 KWIETNIA 2016
– Test 17. Egzamin gimnazjalny z CKE – 19 KWIETNIA 2017

Kahoot

Wieki
Religie świata
Historia Polski – daty 966-1572
Historia Polski – daty 1572-1918
Królowie na banknotach
Historia sztuki

WOS
Przypomnij sobie podstawowe informacje do poszczególnych rozdziałów zawarte w tzw. podsumowaniu. Wiedza zawarta w tych podsumowaniach oraz zadania egzaminacyjne z jej wykorzystaniem zostanie sprawdzona w kartkówkach/próbnych egzaminach zgodnie z planem działania.
Podręcznik część 1
Rozdział 1 (str. 44)
Rozdział 2 (str. 76)
Rozdział 3 (str. 118)
Rozdział 4 (str. 158)
Podręcznik część 2
Rozdział 1 (str. 54)
Rozdział 2 (str. 88)
Rozdział 3 (str. 128)
Rozdział 4 (str. 166)
3. Typy zadań:
– Teksty źródłowe – analiza i interpretacja (np. Pieśń Legionów Polskich we Włoszech)
– Źródła ikonograficzne – analiza i interpretacja
– Źródła materialne – analiza i interpretacja
– Sztuka – analiza i interpretacja
– Architektura – analiza i interpretacja
– Chronologia – oś czasu, ciąg przyczynowo-skutkowy, wydarzenie pierwsze i ostatnie, uzupełnij zdania,
wieki i połowy, ile lat minęło między wydarzeniami, dekada, milenium (określanie wieków)…
– Genealogia – analiza i interpretacja drzew genealogicznych (budowa drzewa, oznaczenia na drzewie, legenda, związki pokrewieństwa i powinowactwa). Herby i godła (np. herby państwa polskiego).
– Mapy historyczne – analiza i interpretacja map. Najważniejsze mapy (spis i zadania). Atlas Historyczny. – DO OPRACOWANIA
– Wykresy – analiza i interpretacja…
– Wykorzystanie dwóch źródeł informacji…
Porady

– Zwracanie uwagi na detale…
– Analiza całości (mapy itd.)
– Wykorzystanie obu podanych źródeł informacji…
– Skojarzenia
– Wykorzystanie posiadanej wiedzy
– Zwracanie uwagi na typ zadania i punkty – by nie udzielić np. dwóch odpowiedzi tam gdzie może być jedna.

Inne

Próbne egzaminy – opracowania własne

Cytat idealny na egzamin

Jeżeli coś wygląda jak kaczka, pływa jak kaczka i kwacze jak kaczka, to całkiem możliwe, że to… kaczka.
Jeśli coś wygląda jak kaczka, pływa jak kaczka i kwacze jak kaczka, to nie wyciągajmy pochopnych wniosków i zapytajmy, komu to służy.

Komentarze

Twój Nick (wymagane)

Twoja strona WWW