Babilon i Asyria

Babilon i Asyria

WYMAGANIA

– państwo babilońskie
– Hammurabi i jego kodeks prawny
– Babilon
– państwo asyryjskie
– organizacja armii asyryjskiej

NACOBEZU

2
– poprawnie posługuje się terminami: Babilon, Kodeks Hammurabiego, politeizm
– określa, kim był i czym zasłynął Hammurabi
– lokalizuje na mapie państwo babilońskie i asyryjskie
– omawia najważniejsze zasady prawne zapisane w Kodeksie Hammurabiego

3
– zna wydarzenia związane z datami: ok. 2 tys. lat p.n.e., XVIII w. p.n.e., VII w. p.n.e., 612 r. p.n.e., VI w. p.n.e.
– poprawnie posługuje się terminami: Aszur, Niniwa, wiszące ogrody, rydwan
– określa, kim byli czym zasłynęli: Nabuchodonozor II, Sargon II Wielki, Asurbanipal

4
– omawia organizację państwa babilońskiego
– prezentuje najważniejsze fakty z historii Asyrii i Babilonii
– interpretuje zasadę „oko za oko, ząb za ząb”
– omawia system religijny starożytnej Babilonii
– przedstawia osiągnięcia cywilizacji asyryjskiej
– wymienia rodzaje wojsk wchodzących w skład armii asyryjskiej

5
– ocenia starożytny system prawny
– omawia system religijny starożytnej Babilonii
– wymienia czynniki, które umożliwiły Asyryjczykom prowadzenie skutecznej polityki podbojów

6
– wyjaśnia znaczenie kodyfikacji prawa dla sprawnego funkcjonowania państwa. Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

Kodeks Hammurabiego (fragment)

§ 196 : Jeśli obywatel wybił oko jednemu z obywateli, należy wybić jego oko.
§ 197 : Jeśli złamał kość obywatela, należy złamać jego kość.
§ 198 : Jeśli wybił oko poddanego pałacu lub złamał kość poddanego pałacu,
zapłaci jedną minę srebra.
§ 199 : Jeśli wybił oko niewolnika obywatela lub złamał kość niewolnika
obywatela, zapłaci połowę jego ceny kupna.
§ 200 : Jeśli wybił obywatel ząb obywatela równego sobie, należy wybić jego
ząb.
§ 201 : Jeśli wybił ząb poddanego pałacu , zapłaci jedną trzecią miny srebra.
§ 202 : Jeśli obywatel uderzy w twarz obywatela godniejszego niż on, zostanie
na zgromadzeniu uderzony 60 razy bykowcem.
§ 203 : Jeśli obywatel wystąpi w sprawie z fałszywym zeznaniem, a
prawdziwość słów, które wypowiedział nie dowiódł, jeżeli jest to
sprawa gardłowa, człowiek ten zostanie zabity.
§ 204 : Jeśli wystąpił z zeznaniem dotyczącym zboża lub pieniędzy, poniesie
karę tej sprawy.

1) Od czego zależał wymiar kar za dokonane przestępstwa ?
2) Jaka kara groziła za fałszywe oskarżenie?

Cyfrowa rekonstrukcja miasta Babilon


Źródło: www.youtube.com/user/Byzantium1200

Zdjęcia rekonstrukcji Babilonu: http://www.kadingirra.com/index.html


Mass media i opinia publiczna

Mass media i opinia publiczna

Czytaj dalej


Banknoty polskie

Banknoty polskie

Czytaj dalej


Mapy historyczne

Mapy historyczne

Czytaj dalej


Stefan Czarniecki

Stefan Czarniecki

STEFAN CZARNIECKI – polski dowódca wojskowy. Najbardziej znany z prowadzenia wojny partyzanckiej przeciw wojskom Karola X Gustawa w czasie potopu szwedzkiego (1655-1660), lecz miał również poważny wkład w walkach podczas powstania Chmielnickiego. Jego postać została uwieczniona w słowach naszego hymnu.


Ludwik XIV

Ludwik XIV

LUDWIK XIV – król Francji z dynastii Burbonów. Uczynił z Francji najsilniejsze państwo europejskie. Miał doskonale zorganizowany aparat administracyjny, rozwiniętą cenzurę, siłę wojska i policji. Utrwalił absolutyzm. Za jego czasów powstał Wersal (pałac). Nazywany królem słońce. Mówił o sobie państwo to ja.


Bohdan Chmielnicki

Bohdan Chmielnicki

BOHDAN CHMIELNICKI – hetman [ataman] zaporoski, przywódca powstania kozackiego przeciwko Rzeczypospolitej w latach 1648-1654. Bohater narodowy Ukrainy. Podczas „potopu” szwedzkiego wspierał zbrojnie działania Moskwy i Szwecji przeciwko Rzeczypospolitej.


Joanna d’Arc

Joanna d’Arc

JOANNA D’ARC – znana również jako Dziewica Orleańska, francuska bohaterka narodowa, święta Kościoła katolickiego, patronka Francji. Podczas wojny stuletniej poprowadziła Francję do kilku ważnych zwycięstw. Została spalona na stosie w wieku 19 lat przez Anglików.


Konstantyn Wielki

Konstantyn Wielki

KONSTANTYN WIELKI – cesarz rzymski. Przekształcił miasto Bizancjum w Konstantynopol – nową siedzibę cesarza i stolicę cesarstwa. Przeprowadził wiele reform. Był pierwszym cesarzem, który przeszedł na chrześcijaństwo. W 313 r. edyktem mediolańskim uznał chrześcijaństwo za równoprawną religię w państwie.


Stefan Batory

Stefan Batory

STEFAN BATORY – król Polski zaślubiony z Anną Jagiellonką, córką Zygmunta I Starego (siostra Zygmunta Augusta). Prowadził wojny z Moskwą o Inflanty (jego wyprawy zakończyły się sukcesem). Stefan Batory utworzył Trybunał Koronny i Litewski. Za jego panowania powstał Uniwersytet Wileński (drugi po Jagiellońskim w Polsce).