Życie w Wiecznym Mieście

Życie w Wiecznym Mieście

ZAGADNIENIA

– miasto Rzym
– domy Rzymian
– religia rzymska
– Forum Romanum
– architektura rzymska

NACOBEZU

2
– poprawnie posługuje się terminami: Forum Romanum, łaźnia (termy), amfiteatr, westalki
– omawia funkcje Forum Romanum i łaźni rzymskich
– wymienia rozrywki starożytnych Rzymian
– podaje imiona najważniejszych bogów rzymskich

3
– poprawnie posługuje się terminami: atrium, perystyl, Ołtarz Pokoju
– opisuje wygląd starożytnego Rzymu
– opisuje wygląd domu bogatego Rzymianina
– przedstawia system wierzeń rzymskich

4
– określa warunki życia w mieście
– porównuje Forum Romanum z ateńską agorą
– określa podobieństwa między religią rzymską a grecką
– opisuje wygląd rzymskiej świątyni

5
– wskazuje różnice w sposobie życia zamożnych i ubogich Rzymian
– omawia zmiany w wyglądzie Rzymu wprowadzone za panowania Oktawiana Augusta
– wyjaśnia przyczyny popularności kultu bogów przejętego od ludności z terenów podbitych

6
– porównuje styl życia mieszkańca starożytnego Rzymu i starożytnych Aten

Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć


Komentarze

Twój Nick (wymagane)

Twoja strona WWW

*