Curriculum Vitae i List Motywacyjny

PROJEKT: Jak napisać CV i list motywacyjny?

Cel:
Dowiesz się jak napisać CV i list motywacyjny.
Zastosujesz tą wiedzę w praktyce.
Zastanowisz się jaką musisz w przyszłości zdobyć wiedzę i umiejętności, doświadczenie czy też wykształcenie i uprawnienia by wykonywać wymarzony przez Ciebie zawód.

Twoje zadanie polega na:

1. Wyszukaniu i zapoznaniu się z dostępnymi w sieci materiałami jak napisać CV i list motywacyjny. [1p]

2. Wyszukanie prawdziwej oferty pracy (link do oferty) [1p]

3. Stworzeniu przykładowego CV na wybrane przez Ciebie stanowisko pracy. Możesz też oczywiście wymyślić swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kursy itp. CV musi być napisane pod kątem wybranej oferty [2p]

4. Zamieszczenie w CV i LM klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych…” [1p]

5. Dobrze sformatowany tekst [1p]

6. Dokument musi się zmieścić na jednej stronie [1p]

7. Zdjęcie (nie musi być Wasze) [1p]

8. Terminowe oddanie projektu [1p]

9. List motywacyjny – nieobowiązkowy (jego brak oznacza, że ocenione zostanie tylko CV. Jednak powoduje to też utratę punktu i pozbawia Was tym samym możliwości otrzymania oceny celującej) [1p]

PUNKTACJA
10 cel
9 bdb
7-8 db
6 dst
4-5 dop
1-3 ndst

Moje osobiste uwagi
Spróbuj sobie wyobrazić, że sam jesteś pracodawcą. Potrzebujesz pracownika na konkretne stanowisko i masz równie konkretne wymagania. Spróbuj sobie uzmysłowić czym byś się kierował przeglądając setki CV przesłanych na Twoją skrzynkę pocztową.
– zdjęcie – koniecznie musi się znaleźć
– zarówno CV jak i LM powinien mieścić się na jednej stronie
– dostosowanie treści do oczekiwań pracodawcy
– jeśli aplikujemy mailowo to wysyłamy w formacie PDF
– adres mailowy powinien być poważny – najlepiej gdyby zawierał nasze imię i nazwisko
– nie popełniamy jakichkolwiek błędów
– klauzula o danych osobowych Ważne !!! Nie zapomnij o klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, i zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Typy CV chronologiczny i konwencjonalny

Typ chronologiczny
Ten typ życiorysu pozwoli Ci przedstawić swoją drogę rozwoju zawodowego zgodnie z chronologią czasową. Jest najczęściej stosowanym typem życiorysu, piszą go zarówno absolwenci, jak i osoby z doświadczeniem zawodowym. Pozwala on na przed stawienie pracodawcy Twojej historii zawodowej, praktyk, edukacji w sposób uporządkowany, wyznaczony przez konkretne daty.
Struktura życiorysu chronologicznego:
Dane osobowe
Wykształcenie
Doświadczenie zawodowe
Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności
Zainteresowania
Typ niekonwencjonalny
Indywidualne przedstawienie wytworów swojej pracy w formie portfolio
Teczka ze swoimi pracami np. fotografie, szkice, rysunki (artysta plastyk, projektant mody)
Płyta CD np. ze stworzoną przez siebie stroną www (grafik komputerowy)
Napisany reportaż, opowiadanie (dziennikarz)
Kaseta czy CD z nagraną prezentacją (szkoleniowiec)

List motywacyjny

Każdy list powinien być inny, dopasowany do stanowiska, na jakie kandydat aplikuje, do firmy, branży i oczekiwań – kandydata i pracodawcy. Obowiązują tu podobne zasady co w CV – dokument musi być czytelny, zrozumiały, a informacje w nim podane powinny być interesujące dla odbiorcy i uwzględniać jego potrzeby.
W skrócie można stwierdzić, że dobry list motywacyjny jest perfekcyjnym połączeniem i wykorzystaniem informacji z ogłoszenia dotyczącego stanowiska oraz informacji z życiorysu. Trzeba pamiętać, że potencjalnego pracodawcę nie zainteresują wszystkie informacje na nasz temat, tylko te, które odnoszą się do wymagań na danym stanowisku. Pracodawcy lubią też zazwyczaj konkret.