Andrzej Grych

About the Author
Author

Andrzej Grych

Początek zimnej wojny

Początek zimnej wojny

Zimna wojna – prezentacja


Zarabiaj bez wychodzenia z domu przez Internet dzięki Airbnb i Booking

Zarabiaj bez wychodzenia z domu przez Internet dzięki Airbnb i Booking

Zacznij zarabiać na najmie krótkoterminowym dla turystów.

Kliknij w ten LINK

zarejestruj się i udostępnij swoje mieszkanie, dom, kwaterę, pokój, etc.

Po prostu zacznij zarabiać.


Zakładamy firmę

Zakładamy firmę


Najważniejsze daty z historii Polski i świata

Najważniejsze daty z historii Polski i świata

Szkielet

– Epoki, dynastie panujące w Polsce… PDF, WORD
– Daty – starożytność PDF, WORD
– Daty – Europa i świat PDF, WORD
– Daty – Polska 966 – 1138 PDF, WORD
– Daty – Polska 1138 – 1370 PDF, WORD
– Daty – Polska 1370 – 1572 PDF, WORD
– Daty – Polska 1572 – 1795 PDF, WORD
– Daty – Polska 1795 – 1918 PDF,WORD


Klasa 8, Rozdział II, Polacy podczas II wojny światowej – zagadnienia na sprawdzian

Klasa 8, Rozdział II, Polacy podczas II wojny światowej – zagadnienia na sprawdzian

1. Kim byli i czego dokonali:
– Władysław Sikorski
– Władysław Raczkiewicz

Poniższe postacie zwłaszcza – w jaki sposób starały się nieść pomoc Żydom w okupowanej Polsce
– Witold Pilecki
– Irena Sendlerowa
– Jan Karski
– Józef i Wiktoria Ulmowie

2. Pojęcia:
łapanki, getta, obozy koncentracyjne, zsyłki, kolektywizacja, paszportyzacja,
granatowa policja, Gestapo, NKWD, rząd lubelski, rząd w Londynie, konferencja w Teheranie (sprawa polska), konferencja w Jałcie (sprawa polska), polski rząd na emigracji (gdzie przebywał, kto go uznawał itp.), internowanie władz II RP (co to było i gdzie?), zbrodnia katyńska

3. Opisz
– działania prowadzone przez okupanta wobec ludności polskiej na obszarze okupacji sowieckiej od IX 1939 r. do czerwca 1941 r.
– działania prowadzone przez okupanta wobec ludności polskiej na obszarze okupacji niemieckiej

4.
Mapa – analiza i interpretacja mapy
– II RP
– Okupacja Polski
– getta i obozy koncentracyjne utworzone przez Niemców w Polsce

5. Wyjaśnij, w jaki sposób podane wydarzenia wpłynęły na relacje pomiędzy rządem polskim i władzami
ZSRS. W 2–4 zdaniach przedstaw, jak wyglądała sytuacja przed każdym z tych wydarzeń i po nim.
– podpisanie układu Sikorski–Majski
– ujawnienie informacji o mordzie katyńskim
– atak Niemiec na ZSRS

6. Chronologia (daty, kolejność)

– udziału Polaków w walkach II wony światowej
bitwa o Narwik
bitwa o Anglię
bitwa pod Falaise
bitwa pod Lenino

– udziału Polaków w walkach II wony światowej
bitwa o Monte Cassino
obrona Tobruku
bitwa o Narwik
zdobycie Berlina

– ustal co było po kolei
początek operacji „Burza”
upadek powstania warszawskiego
ogłoszenie manifestu PKWN
rozwiązanie Armii Krajowej

7. Spośród podanych wyżej starć wybierz po dwa i podaj nazwę polskiej jednostki, która brała w nim udział.

8. Analiza i interpretacja źródła ikonograficznego
– plakat dotyczący powstania warszawskiego
– plakat związany z Katyniem


Cmentarz Orląt Lwowskich

Cmentarz Orląt Lwowskich


Tolerancja i przejawy ksenofobii

Tolerancja i przejawy ksenofobii

Marek Jakubiak o Marszu Niepodległości

Aleksandra Rybińska w niemieckiej telewizji o uchodźcach

Nietolerancja w Polsce według TVN

Murzynek Bambo

Definicja słowa murzyn


Naród i ojczyzna

Naród i ojczyzna

Czytaj dalej


Kozacy – plan lekcji

Kozacy – plan lekcji

Czytaj dalej


Narodziny faszyzmu

Narodziny faszyzmu

Czytaj dalej