Czym zajmują się banki?


Czym zajmują się banki?
1. Zapoznaj się ze stronami internetowymi wybranych przez siebie banków komercyjnych (co najmniej trzech).
2. Dokonaj analizy zawartych tam informacji.
– jakie usługi te banki oferują? Czym się zajmują?
– np. lokata – prezentując nam wyniki pracy musisz wiedzieć co to jest lokata i co oferuje dany bank.
3. Czy możesz założyć konto w banku nie będąc osobą pełnoletnią?
4. Jeśli tak to na jakich zasadach (jak to zrobić, jakie warunki trzeba spełnić)?
5. Porównajcie oferty tych banków dotyczących kont dla młodzieży.
– wypiszcie, np. koszty prowadzenia rachunku, jego oprocentowanie, warunki otrzymania karty, ich rodzaje itp.
6. Na podstawie zebranych informacji wybierz bank najbardziej przyjazny dla gimnazjalisty. Uzasadnij swój wybór.
UWAGA !!! Dalszy ciąg zadania tylko dla ambitnych.
7. Wybierz się do oddziału (przynajmniej jednego z tych banków) i poproś o ulotki z ofertami banku. Zaprezentuj nam te ulotki i opowiedz jaką usługę i na jakich warunkach promują?
8. Załóż swoje konto w banku i opowiedz nam o tym:
– koncie (np. pokaż nam swoją kartę debetową, system bankowości internetowej, itp.)
– i jak to zrobiłeś?
– jeśli masz już konto opowiadasz o tym tak samo i uznaję, iż spełniłeś punkt 8 (bo przecież nie założysz drugiego konta).
Punktacja:
Zadanie 1. 1 punkt
Zadanie 2. 2 punkty
Zadanie 3-4. 2 punkty
Zadanie 5. 2 punkty
Zadanie 6. 2 punkty
– Zadanie 7. 1 punkt
– Zadanie 8. Uzyskana ocena za projekt zostanie wystawiona z wagą: 3.
Razem: 10 punktów
Oceny:
0-3 niedostateczny
4-5 dopuszczający
6-7 dostateczny
8 dobry
9 bardzo dobry
10 celujący
10 + zadanie nr 8 celujący (waga: 3)
Ocena zadania/projektu zostanie wystawiona z wagą:
– generalnie waga: 1,
– jeśli wykonacie je w parach waga: 2,
– jeśli wykonacie zadania 1-7 waga: 2,
– jeśli wykonacie zadania 1-8 waga: 3,