Konkurs wiedzy o UE i LGD Stowarzyszenie „Korona Północnego Krakowa”

Konkurs wiedzy o UE i LGD Stowarzyszenie „Korona Północnego Krakowa”


 

Regulamin konkursu
wiedzy o UE i LGD Stowarzyszenie „Korona Północnego Krakowa”


1. Cele konkursu

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczestników o Unii Europejskiej, przybliżenie działalności Stowarzyszenia „Korona Północnego Krakowa”

2. Przebieg konkursu

1) Konkurs jest dwuetapowy. Etap szkolny odbędzie się 18 listopada 2011  roku w gimnazjach znajdujących się na terenie gmin należących do Stowarzyszenia.

2) Do etapu międzyszkolnego – który odbędzie się 16 grudnia 2011 roku w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele – kwalifikuje się najlepsze gimnazjum z danej gminy.

3) Eliminacje konkursowe na obydwu etapach zostaną przeprowadzone w formie pisemnej.

4) Dyrektor szkoły, która zgłosiła akces do konkursu, powołuje szkolną komisję.

Jej zadaniem jest przeprowadzenie pierwszego etapu, sprawdzenie testu oraz przesłanie protokołu  do koordynatora w ciągu pięciu dni po rozstrzygnięciu konkursu.

5) Komisję na etapie drugim tworzą dwie osoby z Zarządu Stowarzyszenia „Korona Północnego Krakowa”  oraz dr Mateusz Wyżga, pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6) Ogłoszenie wyników drugiego etapu nastąpi 19 grudnia 2011 roku. Komisja przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Nie przewiduje się dodatkowych wyróżnień.

3. Zagadnienia

1)      Dzieje integracji europejskiej.

2)      Symbole jedności .

3)      Instytucje Unii Europejskiej.

4)      Twórcy zjednoczonej Europy.

5)      Informacje o gminach należących do Korony.

4. Materiały konkursowe

Etap szkolny:

Etap międzyszkolny:

  • I. Popiuk-Rysińska, Unia Europejska. Geneza, kształt i konsekwencje integracji, WSiP, Warszawa 1998.
  • K. Ruchniewicz, Edukacja europejska. Europa daleka czy bliska?, Warszawa-Wrocław: PPWK, 2002.
  • Strona internetowa: www.europa.eu
  • Gminy Korony Północnego Krakowa, Wydawnictwo Czuwajmy.
  • Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
  • Korona Północnego Krakowa

5. Nagrody

Nagroda za I miejsce laptop firmy Toshiba
Nagroda za II miejsce rzutnik firmy Epson EB-X9
Nagroda za III miejsce kopiarko-drukarka firmy Canon iR1210 czarno-biała
Upominki dla uczestników dla wszystkich uczestników finału –pamięć przenośna 8GB firmy Kingston

 

 

 

 

 


Komentarze

Twój Nick (wymagane)

Twoja strona WWW

*