Konkurs wiedzy o UE i LGD Stowarzyszenie „Korona Północnego Krakowa”


 

Regulamin konkursu
wiedzy o UE i LGD Stowarzyszenie „Korona Północnego Krakowa”


1. Cele konkursu
Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczestników o Unii Europejskiej, przybliżenie działalności Stowarzyszenia „Korona Północnego Krakowa”
2. Przebieg konkursu
1) Konkurs jest dwuetapowy. Etap szkolny odbędzie się 18 listopada 2011  roku w gimnazjach znajdujących się na terenie gmin należących do Stowarzyszenia.
2) Do etapu międzyszkolnego – który odbędzie się 16 grudnia 2011 roku w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele – kwalifikuje się najlepsze gimnazjum z danej gminy.
3) Eliminacje konkursowe na obydwu etapach zostaną przeprowadzone w formie pisemnej.
4) Dyrektor szkoły, która zgłosiła akces do konkursu, powołuje szkolną komisję.
Jej zadaniem jest przeprowadzenie pierwszego etapu, sprawdzenie testu oraz przesłanie protokołu  do koordynatora w ciągu pięciu dni po rozstrzygnięciu konkursu.
5) Komisję na etapie drugim tworzą dwie osoby z Zarządu Stowarzyszenia „Korona Północnego Krakowa”  oraz dr Mateusz Wyżga, pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
6) Ogłoszenie wyników drugiego etapu nastąpi 19 grudnia 2011 roku. Komisja przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Nie przewiduje się dodatkowych wyróżnień.
3. Zagadnienia
1)      Dzieje integracji europejskiej.
2)      Symbole jedności .
3)      Instytucje Unii Europejskiej.
4)      Twórcy zjednoczonej Europy.
5)      Informacje o gminach należących do Korony.
4. Materiały konkursowe
Etap szkolny:

Etap międzyszkolny:

  • I. Popiuk-Rysińska, Unia Europejska. Geneza, kształt i konsekwencje integracji, WSiP, Warszawa 1998.
  • K. Ruchniewicz, Edukacja europejska. Europa daleka czy bliska?, Warszawa-Wrocław: PPWK, 2002.
  • Strona internetowa: www.europa.eu
  • Gminy Korony Północnego Krakowa, Wydawnictwo Czuwajmy.
  • Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
  • Korona Północnego Krakowa

5. Nagrody

Nagroda za I miejsce laptop firmy Toshiba
Nagroda za II miejsce rzutnik firmy Epson EB-X9
Nagroda za III miejsce kopiarko-drukarka firmy Canon iR1210 czarno-biała
Upominki dla uczestników dla wszystkich uczestników finału –pamięć przenośna 8GB firmy Kingston