Konstytucja RP

Notatka

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. W dokumencie tym opisane są zasady określające ustrój danego kraju (np. trójpodział władzy). Z kolei na początku zamieszczono krótki, uroczysty wstęp, czyli preambułę, która nawiązuje do historii, a także mówi o wartościach gwarantujących rozwój społeczeństwa i państwa. Wszystkie pozostałe akty prawne (m.in. ustawy) muszą być zgodne z konstytucją. Z tego powodu nazywa się ją mianem ustawy zasadniczej.
W konstytucji zawarte są również najważniejsze prawa obywateli, które podzielono na osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne. W akcie tym wymieniono także obowiązki obywateli. Należą do nich: wierność państwu polskiemu, przestrzeganie prawa, płacenie podatków, obrona ojczyzny oraz dbanie o stan środowiska naturalnego. Ustawa zasadnicza, która obecnie obowiązuje w Polsce, została uchwalona w 1997 r.

Trójpodział władzy

trojpodzial_wladzy

Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r.

Tekst konstytucji
Budowa konstytucji
Kartkówka