Miltiades

MILTIADES – wódz ateński, zwycięzca Persów spod Maratonu (490 r. p.n.e.).