Razem stanowimy naród4:30 do 7:18

26:00 do 28:45
Piłsudski
Kościuszko
Traugutt
Henryk Sienkiewicz
Mickiewicz
Słowacki
Herbert
Kopernik
Hartman
Passent