Rocznice na które warto zwrócić uwagę 2013/2014

ROCZNICE
2013
– Powstanie styczniowe 1863 przeciw Rosji [150]
– odsiecz wiedeńska, Sobieski niszczy Turków 1683 [330]
– bitwa pod Lipskiem 1813, ginie książę Józef Poniatowski [200]
2014
– założenie Akademii Krakowskiej (UJ) 1364 [650]
– Ugoda perejasławska 1654 [360]
– Powstanie kościuszkowskie 1794 (powstanie to inaczej insurekcja) [220]
– KONGRES WIEDEŃSKI 1814-15 [200]
– Franciszek Ferdynand Habsburg ginie w zamachu 28 czerwca 1914 w Sarajewie [100]
– jest to bezpośrednia przyczyna wybuchu Wielkiej Wojny (I wojna światowa) 28 lipca 1914