Witold

WITOLD – wielki książę litewski, brat stryjeczny (kuzyn) Władysława Jagiełły. Brał udział w walkach z Moskwą i Krzyżakami oraz w walkach o panowanie na Litwie z Jagiełłą.