Wojna orłów – front wschodni 1914-1918 (Stulecie wojen)