Biblioteka E-book


Bastiat Frédéric, Przeklęty pieniądz, Tytuł oryginału: Maudit Argent (Journal des économistes, kwiecień 1849), opracowano na podstawie I wydania polskiego: Warszawa 1865, Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa and Mariusz Wojtenko, 2006.
Bocheński Aleksander, Dzieje głupoty w Polsce, Na podstawie wydania „PANTEON”, Warszawa 1947.
Eismann Katrin, Restauracja i retusz w photoshopie, Gliwice 2007.
Szyndler Bartłomiej, Czy Sejm Czteroletni Uchwalił Konstytucję 3 Maja, Wydawnictwo DiG, 2010.