Leon XIII

LEON XIII – papież, autor pierwszej i najważniejszej encykliki społecznej Rerum novarum, w której przedstawione zostały zasady katolickiej nauki społecznej.