Karol Marks

KAROL MARKS – XIX w., niemiecki filozof i działacz rewolucyjny, ideowy przywódca międzynarodowego ruchu robotniczego, twórca tzw. socjalizmu naukowego. Marksista, komunista.