Marcin Luter

MARCIN LUTER – niemiecki reformator religijny, teolog, inicjator reformacji, twórca luteranizmu – odłamu protestantyzmu. Autor tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów. Zapoczątkował reformację w 1517 r. przybijając do drzwi kościoła w Wittenberdze swoje tezy.