Jan Kalwin

JAN KALWIN – Twórca kalwinizmu – odłamu protestantyzmu. Działał w czasach Lutra.