Michał Anioł

MICHAŁ ANIOŁ – (Michelangelo Buonarroti) XV-XVI w. n.e., jeden z trzech najsłynniejszych „ludzi renesansu”, włoski malarz, rzeźbiarz, poeta, architekt epoki Odrodzenia. Jego najsłynniejszymi dziełami są Pieta i Dawid, albo też projekt kopuły bazyliki świętego Piotra.