CYRYL i METODY

CYRYL i METODY – święci, misjonarze, którzy prowadzili w IX wieku misje chrystianizacyjne na ziemiach zamieszkanych przez Słowian (słowian połabskich, aktualnych polskich). Twórcy słowiańskich alfabetów głagolicy i cyrylicy.