Rzesza Ottonów

ZAGADNIENIA
– podział państwa Franków
– cesarstwo Ottonów
– Otton I i Otton III
– idea uniwersalizmu
NACOBEZU

• zna wydarzenia związane z datami:
→ 843 r.
→ 962 r.
• określa, kim byli i czym zasłynęli:
→ Otton I
→ Otton III
• poprawnie posługuje się terminami:
→ traktat w Verdun
→ uniwersalizm
• wymienia postanowienia traktatu w Verdun
→ lokalizuje na mapie państwa powstałe w wyniku podziału monarchii Karola Wielkiego
• określa, kim byli i czym zasłynęli:
→ Ludwik Pobożny
→ Ludwik Niemiecki
→ Karol Łysy
→ Lotar
→ Henryk II
• poprawnie posługuje się terminem:
→ Rzesza Niemiecka,
• wyjaśnia, w jaki sposób powstała Rzesza Niemiecka
• omawia znaczenie koronacji cesarskiej Ottona I
• tłumaczy, na czym polega idea uniwersalizmu
• przedstawia okoliczności, w których doszło do podziału państwa Karola Wielkiego
• omawia dokonania Ottona I i Ottona III
• opisuje politykę następców Ottona III
• charakteryzuje sytuację polityczną państwa niemieckiego po wygaśnięciu dynastii Karolingów
• ocenia rolę Ottona I i Ottona III w kształtowaniu się średniowiecznej Europy
• ocenia znaczenie traktatu w Verdun dla dalszych losów politycznych Europy

NOTATKA

Kliknij i pobierz notatkę z lekcji Rzesza Ottonów – WORD

LINKI
• –
• –