Bolesław Chrobry

BOLESŁAW CHROBRY – Syn Mieszka I i Dobrawy. Pierwszy koronowany król Polski z dynastii Piastów (1025 r.). Utrzymywał b. dobre stosunki z cesarzem Ottonem III (zjazd w Gnieźnie 1000 r.), który planował zreorganizować cesarstwo rzymskie. Walczył z jego następcą Henrykiem (pokój w Budziszynie 1018 r.). Wyprawił się też na Ruś Kijowską i zajął stolicę, wracając przyłączył Grody Czerwieńskie (1018 r.).