Dokumentacja nauczyciela

Podstawa programowa z historii w klasach 4-8 SP
Historia. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa ss. 11-22 Wymagania ogólne i szczegółowe
Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny:
Wymagania na poszczególne oceny 4
Wymagania na poszczególne oceny 5
Wymagania na poszczególne oceny 6 – brak, należy skorzystać np. z gimnazjalnych wymagań do tych samych tematów (poniżej)
Wymagania na poszczególne oceny 7
Wymagania na poszczególne oceny 8
Plany wynikowe:
Plan wynikowy klasa 4
Plan wynikowy klasa 5
Plan wynikowy klasa 6 – brak
Plan wynikowy klasa 8
Plan wynikowy klasa 7
Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny GIMNAZJUM:
wymagania-na-poszczegolne-oceny-klasa-2
wymagania-na-poszczegolne-oceny-klasa-3