WOS

Unia Europejska
https://www.youtube.com/watch?v=vEr2hS8PcLU

https://epodreczniki.pl/a/polska-i-polacy-w-unii-europejskiej/D18hy6MuM

Gra giełdowa. Symulator giełdowy. GPW

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/614/m.+malinowski+patriotyzm+refleksyjny+na+co+dzie-1.pdf – str. 2 i 9

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=AliCI7ttQUSWX0P-T-LKL2IWevrRuGtGvt-LQo7SPABUQkpNWlRERUJCR1ZDMkg3NDEyVVRWUjRYUi4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AliCI7ttQUSWX0P-T-LKL2IWevrRuGtGvt-LQo7SPABUQUMwMlQ2RlhHNkdFVDNFQU5TTVdHRzlaVS4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AliCI7ttQUSWX0P-T-LKL2IWevrRuGtGvt-LQo7SPABUREtMVUVJVzBOTlc4MDJPWDhGU0lMQVFNNS4u

Prace i zadania wysyłamy na adres:
andrzej.sp56@gmail.com