Klasa 6

Prace i zadania wysyłamy na adres:
andrzej.sp56@gmail.com

Notatki 6c

KLASA 6
Temat: Jagiellonowie – powtórzenie wiadomości
Zapoznaj się z kartą pracy i uzupełnij ją:
Kronika Jagiellonów
Na kolejną lekcję – konkurs wiedzy o Wawelu:
http://gry.wawel.krakow.pl/#/

A

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AliCI7ttQUSWX0P-T-LKL2IWevrRuGtGvt-LQo7SPABUQ0ZHTjdBVVZENkVXTUZMUTdPQk1TMkVNRi4u

B

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AliCI7ttQUSWX0P-T-LKL2IWevrRuGtGvt-LQo7SPABUMlQyWExCMlYzNjVXUTg3WjU0MFFSR1BCSC4u