Zdalne nauczanie

Prace i zadania wysyłamy na adres:
andrzej.sp56@gmail.com

KLASA 4
http://www.andrzejgrych.pl/okreslanie-wiekow/

KLASA 5
Temat: Sparta – powtórzenie wiadomości
Karta pracy – uzupełnij w oparciu o podręcznik

KLASA 6
Temat: Jagiellonowie – powtórzenie wiadomości
Zapoznaj się z kartą pracy i uzupełnij ją:
Kronika Jagiellonów
Na kolejną lekcję – konkurs wiedzy o Wawelu:
http://gry.wawel.krakow.pl/#/

KLASA 7

KLASA 8

5B – GODZINA WYCHOWAWCZA
Temat: Czy istnieje idealny wybór?
Czy istnieje idealny wybór? – FILM
Labirynt podejmowania decyzji – KARTA
Uczę się do sprawdzianu czy idę na spacer?