Klasa 7

skutki I wojny światowej

Temat: Sprawa Polska w czasie I wojny światowej.

Ukształtowanie się trójprzymierza i …………………………. doprowadziło do rozbicia jedności państw zaborczych. W czasie I wojny światowej polscy politycy podzielili się na……… orientacje polityczne. PPS- Frakcja Rewolucyjna kierowana przez Józefa Piłsudskiego, liczyła na wsparcie państw…………………… , natomiast …………………….. na czele z Romanem Dmowskim wiązała nadzieje na odzyskanie niepodległości z ………………………………. W pierwszych tygodniach wojny w zaborze ………………………… powstała Kompania ………………….. , która z czasem została przekształcona w I Brygadę ………………………. . Polski wojska walczyły po stronie państw……………………. do 1917r., kiedy w wyniku kryzysu ……………………… część jednostek rozwiązano. U boku …………….. od 1915r walczył zaś Legion ………………………… . W 1917 r. rozpoczęto także formowanie polskich jednostek na ………………… Europy . Ideę tę wspierał Komitet ……………………….. Polski.

Wojska państw centralnych wyparły Rosjan z Królestwa …………………….. . Tereny te znalazły się pod okupacją Austro-Węgier i ……………………… 5 listopada …….. r. dwaj cesarze (Niemiec i Austro-Węgier) wydali wspólnie manifest, w którym gwarantowali utworzenie …………………….. …………………. jako monarchii konstytucyjnej. Nierozstrzygnięta nadal pozostawała jednak kwestia …………………… Przełomowe znaczenie dla sprawy polskiej miało orędzie prezydenta USA ……………………………. …………………………., który w punkcie ………………………………. głosił konieczność utworzenia niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza . Stanowisko to poparły wkrótce także………………… ………………………. i Francja. W latach ………………-………………. Polska znalazła się wśród uczestników obrad konferencji pokojowej w …………………….. Kraj był reprezentowany przez ministra spraw zagranicznych…………….. …………….. …………………… . W wyniku obrad podpisano traktat wersalski oraz przyjęto także postanowienia……………………… ………………………… ………………………….. .

Notatki do uzupełnienia WORD

https://www.youtube.com/watch?v=HgrPKpodw9A&feature=emb_title

 

Prace i zadania wysyłamy na adres:
andrzej.sp56@gmail.com