Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada

Krótki film o procesie odzyskiwania niepodległości. Można skrócić oglądanie do 21:00.

Uzupełnij słowa przemówienia marszałka Józefa Piłsudskiego zgodnie z zasadami polskiej ortografii.
Przemówienie do złączonych w I kompanię kadrową oddziałów Związków Strzeleckich i Polskich Drużyn Strzeleckich. 3 sierpnia 1914.


Odtąd nie ma ani Strzelców, ani (1)__________. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami (2)__________. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały.
Żołnierze!
Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi (3)__________ do Królestwa i przestąpicie granicę (4)__________ zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny.
Wszyscy jesteście (5)__________ wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, (6)__________ tylko doświadczeńszym wśród was pełnić funkcje (7)__________. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zostać oficerem, jak (8)__________ każdy oficer może zejść znów do szeregowców, czego oby nie było…
Patrzę na was, jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia (9)__________, i pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową (10)__________.
Źródło: Józef Piłsudski, Myśli, mowy i rozkazy, Warszawa 1989.
Pieśni patriotyczne: