Kongres wiedeński

NACOBEZU
• kongres w Wiedniu (1814-1815)
• sto dni Napoleona (Waterloo 1815)
• omów okoliczności zorganizowania kongresu w Wiedniu
• opisz przebieg obrad kongresu wiedeńskiego
• wymień głównych uczestników kongresu
• postanowienia kongresu wiedeńskiego
• zasady: restauracji, legitymizmu i równowagi sił
• decyzje kongresu w sprawie polskiej
• Mapa: zmiany terytorialne w Europie wynikające z obrad kongresu w Wiedniu
• Mapa: Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Poznańskie i Rzeczpospolita Krakowska
• terminy: 100 dni Napoleona, „tańczący kongres”, Związek Niemiecki, system Metternicha
• dokonania postaci: Aleksandra I, Klemensa von Metternicha
• jakie konsekwencje dla Europy przyniosły postanowienia kongresu?
• oceń rolę kongresu wiedeńskiego w dziejach Europy
Film z prezentacją: