Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Czy mogę poprawić ocenę?

Czy mogę poprawić ocenę?
– TAK
Czy przysługuje mi prawo do poprawy?
– TAK

Kiedy i jak mogę poprawić ocenę?

Kiedy przysługuje mi prawo do poprawy?
– Każdą ocenę można poprawiać – tylko jeden raz.
– Można to zrobić w ciągu dwóch tygodni od otrzymania poprzedniej oceny.
Czy muszę poprawiać sprawdzian?
– jeśli otrzymaliście ocenę niedostateczną (1) to – TAK
– jeśli otrzymaliście zero (0), które oczywiście nie jest oceną należy koniecznie napisać sprawdzian
– jeśli otrzymaliście ocenę wyższą niż niedostateczna i ta ocena was satysfakcjonuje to – NIE
Gdzie i kiedy poprawiam oceny?
– zapraszam na mój dyżur – aktualnie nie prowadzę
– dzień wcześniej do godziny 18:00 napisz do mnie w librusie wiadomość, w której podasz o jaką sprawę chodzi
Czy mogę poprawiać sprawdzian na lekcji?
Zachęcam do korzystania z mojego dyżuru. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości to możesz poprawiać na lekcji pod warunkiem, że dzień wcześniej do godziny 18:00 napiszesz do mnie w librusie wiadomość, w której podasz o jaki sprawdzian/kartkówkę chodzi. Pamiętaj by na początku lekcji przypomnieć, że zgłaszasz chęć poprawy

Kiedy ma Pan dyżur?

Kiedy ma Pan dyżur?
– w I półroczu roku szkolnego 2018/2019:
– brak

NIEAKTUALNE:

Czy dyżur odbywa się zawsze w wyznaczonym dniu?

Czy dyżur odbywa się zawsze w wyznaczonym dniu?
– w każdy … w dniu roboczym
– jeśli jestem nieobecny w danym dniu w pracy tzn., że dyżuru nie będzie (chyba, że ogłosiłem gdzieś inaczej)
– dyżur może zostać odwołany w sytuacji innej niż opisane (do tej pory się to nie zdarzyło)

Byłem w sali 33 o 15:15 i nikogo nie zastałem. Czy to możliwe?

Byłem w sali 33 o 15:15 i nikogo nie zastałem. Czy to możliwe?
– TAK
– jeśli o 15:00 nikogo nie ma pod salą 33 tzn., że nie było w danym dniu zapotrzebowania na mój dyżur
– pamiętaj, że nic i nikt (żaden przepis prawa ani dyrektor) nie nakłada na mnie obowiązku prowadzenia takiego dyżuru. Dlatego nie każdy nauczyciel prowadzi taki dyżur. Dlatego też jeśli nie ma chętnych – dyżur się po prostu nie odbędzie. Jeśli zaś przyjdziesz i załatwisz swoją sprawę do np. 15:30 i nie ma innych uczniów to dyżur w tym momencie się kończy