Stefan Batory

STEFAN BATORY – król Polski zaślubiony z Anną Jagiellonką, córką Zygmunta I Starego (siostra Zygmunta Augusta). Prowadził wojny z Moskwą o Inflanty (jego wyprawy zakończyły się sukcesem). Stefan Batory utworzył Trybunał Koronny i Litewski. Za jego panowania powstał Uniwersytet Wileński (drugi po Jagiellońskim w Polsce).