Konstantyn Wielki

Konstantyn Wielki

KONSTANTYN WIELKI – cesarz rzymski. Przekształcił miasto Bizancjum w Konstantynopol – nową siedzibę cesarza i stolicę cesarstwa. Przeprowadził wiele reform. Był pierwszym cesarzem, który przeszedł na chrześcijaństwo. W 313 r. edyktem mediolańskim uznał chrześcijaństwo za równoprawną religię w państwie.


Komentarze

Twój Nick (wymagane)

Twoja strona WWW

*