Jan Kazimierz

JAN KAZIMIERZ (WAZA) – król Polski (1648-1668), tytularny król Szwecji (do 1660) z dynastii Wazów. Syn króla Polski i Szwecji Zygmunta III Wazy. Abdykował w 1668 roku, przerywając ciągłość dynastyczną. Ostatni członek rodu Wazów spokrewniony z Jagiellonami. Za jego czasów mamy powstanie Chmielnickiego (od 1648 r.), najazd Moskwy (od 1654 r.), Potop szwedzki (1655 – 1660).