Ogłoszenia

Akcja „Lato w szkole 2015″

http://zso17.pl/akcja-lato-w-szkole-2015/

4-8 MAJA 2015 ZIELONA SZKOŁA – RYTRO

Proszę być pod szkołą 4 maja przed godziną 9:00.
Uczniowie, którzy nie jadą na wycieczkę będą mieć zajęcia z klasami równoległymi (np. 5a z 5b)
http://dwdrytro.pl/
Informacje dotyczące wyjazdu na Zieloną Szkołę
Karta uczestnika i regulamin wycieczki
Plan zajęć

21-23 KWIETNIA 2015 – ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

W związku z egzaminami gimnazjalnymi
21.04 – klasa 5a ma wolne
22.04 – klasa 5a ma wolne
23.04 – NIE JEST dniem wolnym, ale żeby nie zaburzać przebiegu egzaminu gimnazjalnego uczniowie udają się na wycieczkę pod opieką Pani Bałdys
wycieczka do Zoo na lekcję pt. Najcenniejsze gatunki zwierząt w Krakowskim Zoo.
Zbiórka godz. 9:00 pod szkołą powrót ok. godz. 14:00.
Zbieramy po 20 zł do skarbnika klasowego (Magdy Bałdys) do poniedziałku 20.04.2015
Zabieramy ze sobą: 4 bilety 20-min.,
legitymację szkolną,
ubranie przeciwdeszczowe/parasol (na wszelki wypadek)

13 KWIETNIA 2015 – DZIEŃ OTWARTY

godzina 17:00

26 STYCZNIA 2015 – WYWIADÓWKA

godzina 17:00 sala nr 20.
Zielona szkoła 4-8 maja 2015 w Rytrze
http://dwdrytro.pl/
koszt: 350 zł
zaliczka do 13.02.2015 kwota – 100 zł (jest deklaracją chęci udziału)
– Wnioski o opinię o uczniu, dostarczane zaświadczenia, opinie psychologiczno-pedagogiczne muszą być kierowane w pierwszej kolejności do sekretariatu;
– Uczeń zwalniany przez Rodzica w czasie lekcji…….
– wycieczki zaczynają się i kończą pod szkołą. Nie ma możliwości by Uczeń na podstawie np. pisemnej informacji, smsa został odesłany do domu. Wycieczka zawiązuje się i rozwiązuje pod szkołą.

15 GRUDNIA 2014 – DZIEŃ OTWARTY

17:00 – 19:00 W tych godzinach nauczyciele uczący w klasie 5a są do Państwa dyspozycji.
Do 15.12.2014 zbieram deklaracje o dniach i godzinach ewentualnej opieki nad Państwa dziećmi w okresie tzw. przerwy świątecznej

17 LISTOPADA 2014 – WYWIADÓWKA

godzina 17:00 sala nr 20.

20 PAŹDZIERNIKA 2014 – DZIEŃ OTWARTY

17:00 – 19:00 W tych godzinach nauczyciele uczący w klasie 5a są do Państwa dyspozycji.

14 PAŹDZIERNIKA 2014 – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ.

W tym dniu odbędzie się apel:
SZKOŁA PODSTAWOWA – GODZ. 9:00
GIMNAZJUM – GODZ. 11:00
TYM DNIU OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY.

Dotyczy przedmiotów religia/etyka

Szanowni Państwo. Powyższe przedmioty zgodnie z rozporządzeniem MEN obowiązującym od 1 września 2014 r. są w szkole organizowane na wniosek rodziców. Rodzice mają cztery warianty postępowania w tej sprawie.

  1. Wniosek o zorganizowanie lekcji religii
  2. Wniosek o zorganizowanie lekcji etyki
  3. Wniosek o zorganizowanie lekcji religii i etyki
  4. Brak złożonego wniosku oznacza, że Rodzic nie wysyła dziecka na te zajęcia

Rodzic ma prawo w każdej chwili zmienić zdanie i złożyć w formie pisemnej wniosek np. o rezygnacji z danych zajęć.
Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej np. dlaczego zmieniło się rozporządzenie, jak rozliczana jest ocena z przedmiotów religia/etyka, jak wpisywana jest na świadectwo to zachęcam do przeczytania informacji w tej sprawie MEN o religii i etyce w szkole

Spotkanie z rodzicami w dniu 8 września 2014

1. Ubezpieczenie [zbiera wychowawca klasy]
– w wysokości 40zł.
Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia dla dzieci trenujących w klubach (niezwiązanych zew szkołą). Koszt dodatkowego ubezpieczenia 20zł.
Termin płatności do 20 września 2014r.
Ubezpieczyciel: Ergo-Hestia (ten sam co w poprzednich latach), suma ubezpieczenia 10 tysięcy zł.
Jeżeli rodzic nie ubezpiecza dziecka wypełnia oświadczenie (załącznik 1) !!!
Jeżeli rodzic ubezpiecza dziecko we własnym zakresie to też wypełnia oświadczenie (załącznik 2)!!!
Brak ubezpieczenia NNW spowoduje, że dziecko nie będzie uczestniczyć w wycieczkach i imprezach gdzie wymagane jest ubezpieczenie według Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
2. Dziennik elektroniczny LIBRUS [zbiera wychowawca klasy]
– zachęcamy do korzystania. Od tego roku będzie prowadzony na bieżąco.
Dostęp do dziennika elektronicznego LIBRUS płatny w wysokości 22zł za jedno dziecko i 35zł za rodzeństwo.
W/w stawki obowiązują do końca października. Od listopada koszt wynosi odpowiedni 25zł i 35zł.
Termin płatności do 25 września 2014r.
Konta aktywne od 1 października 2014r. Dokonanie wpłaty w październiku spowoduje, że konto zostanie aktywowane w listopadzie itd.
3. Wpłaty na Radę Rodziców: [zbiera Pani Jamróz]
– pierwsze dziecko 30 zł
– drugie dziecko 30 zł
– trzecie i więcej 0 zł
4. Ksero 5 zł [zbiera wychowawca klasy]
5. Zgoda na publikacje wizerunku dziecka i/lub umieszczenia danych osobowych w tych klasach, w których brakuje (załącznik 3).
6. Budżet obywatelski
– informacje o języku angielskim (załącznik 4).
– żaluzje zewnętrzne dla sali gimnastycznej
7. Religia/etyka
– na wniosek rodziców
8. Kalendarium (dni wolne, terminy zebrań, dni otwarte).
9. Strój galowy – terminy:
…………..
……………
– ………………
10. Egzamin po klasie 6 w szkole podstawowej tj. 1 kwietnia 2015 r. oraz terminy egzaminu gimnazjalnego po klasie III tj. 21, 22, 23 kwietnia 2015 r.
11. W dniach 21 i 22 kwietnia 2015r. oddział przedszkolny i klasy 1 – 6 SP mają dni wolne, a 23 kwietnia 2015r. wychodzą na zaplanowane wyjście z wychowawcą.
12. Przedstawić rodzicom regulamin stroju uczniowskiego.
13. Prośba do rodziców SP i gimnazjum, aby w miarę możliwości opuszczanie pojazdu przez dzieci odbywało się przed ogrodzeniem szkoły, co pozwoli na uniknięcie blokowania się wjazdu na teren szkoły.
14. Poinformować o przekazaniu do pedagoga szkolnego w terminie do 15 września 2014 następujących dokumentów (w przypadku ich posiadania przez dziecko):
– kserokopii opinii o dziecku wydanej przez psychologa lub innego specjalistę z zakresu wspomagania rozwoju
– kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (potrzebna również do deklaracji PFRON)
– oryginałów zaświadczeń lekarskich o pozostawaniu dziecka pod opieką specjalistów w przypadku przewlekłych chorób (z wyszczególnieniem zaleceń do postępowania z dzieckiem).
15. Poinformować o formach pomocy materialnej dla uczniów:
programy pomocy materialnej realizowane przez MOPS:
– stypendium szkolne – gdy dochód rodziny nie przekracza 456 zł na osobę; wnioski
przyjmowane są w filiach MOPS do 15 września 2014
– „Pierwszy Dzwonek” dla rodzin wielodzietnych 4+; wnioski przyjmowane są w filiach MOPS
do 10 września 2014
– sfinansowanie lub dofinansowanie gorącego posiłku dla dziecka w szkole po spełnieniu
określonego kryterium dochodowego
szczegółowe informacje oraz wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej MOPS
16. Przypomnienie rodzicom w klasach V SP o konieczności aktualizacji opinii psychologiczno- pedagogicznych pod kątem dostosowania warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu po kl. VI.
17. Poinformować rodziców o wewnętrznych nr telefonów, aby bezpośrednio łączyć się z daną osobą, a nie przez sekretariat.
Pedagog gimnazjum – wew. 10
Pedagog SP – wew. 12
Pokój nauczycielski – wew. 16

Komentarze

Twój Nick (wymagane)

Twoja strona WWW