2A

27 kwietnia 2017
Kultura polskiego odrodzenia i kraj wielu wyznań
– praca na lekcji – ocena dla wszystkich lub większości
– Przepytać z tematów (kilka osób)
3. Czasy Zygmunta Starego
4. Rzeczpospolita Obojga Narodów
http://www.losowe.pl/liczba
4 maja 2017
Pierwsi królowie elekcyjni
– nie pytam
– zapowiadam kartkówkę
5 maja 2017
Angielska monarchia parlamentarna. Monarchia absolutna we Francji.
– kartkówka z (nie będzie sprawdzianu):
Kultura polskiego odrodzenia i kraj wielu wyznań. Pierwsi królowie elekcyjni.