Historia Gimnazjum klasa II

Rozdział I POLSKA I ŚWIAT W XII-XIV WIEKU
1. Wyprawy krzyżowe
2. Polska dzielnicowa
3. Mongołowie
4. Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
5. Zjednoczenie państwa polskiego
6. Państwo Kazimierza Wielkiego
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
Rozdział II SPOŁECZEŃSTWO ŚREDNIOWIECZA
1. System feudalny
2. Życie średniowiecznej wsi
3. Średniowieczne miasto i jego mieszkańcy
4. Kościół w średniowieczu
5. Kultura i nauka wieków średnich
6. W cieniu kościołów i zamków
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
ROZDZIAŁ III
1. Unia Polski z Litwą
2. Wielka wojna z zakonem krzyżackim
3. Europa Zachodnia w XIV i XV wieku
4. Nowe potęgi w Europie Wschodniej
5. Wojna trzynastoletnia
6. Kultura późnego średniowiecza
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
ROZDZIAŁ IV
1. Cywilizacje Ameryki
2. Wielkie odkrycia geograficzne
3. Skutki wielkich odkryć
4. Gospodarka w epoce kolonialnej
5. Kultura odrodzenia w Europie
6. Nowe wyznania w Europie
7. Kontrreformacja
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
ROZDZIAŁ V
1. Początki demokracji szlacheckiej
2. Rozwój gospodarczy Polski
3. Czasy Zygmunta Starego
4. Rzeczpospolita Obojga Narodów
5. Kultura polskiego odrodzenia
6. Kraj wielu wyznań
7. Pierwsi królowie elekcyjni
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
ROZDZIAŁ VI
1. Angielska monarchia parlamentarna
2. Monarchia absolutna we Francji
3. Początki rządów Wazów
4. Konflikty z Rosją i Turcją
5. Powstanie kozackie
6. Potop szwedzki
7. Kryzys Rzeczypospolitej
8. Kultura baroku i sarmatyzm
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

WAŻNE

DOKUMENTY
Wymagania na poszczególne oceny pdf
Wymagania na poszczególne oceny WORD

LINKI

E-podręcznik do historii dla klasy II gimnazjum
E-podręcznik do historii dla klasy II gimnazjum PDF

Komentarze

Twój Nick (wymagane)

Twoja strona WWW