Plan działania dla klasy IIIB Gimnazjum

HISTORIA I WOS – III B

(W) 2017-02-27
T: Polska polityka zagraniczna

(H) 2018-02-27
T: Ekspansja Kolonialna. Wiek wynalazków. W stronę demokracji. Kultura przełomu XIX i XX wieku.

(H) 2018-03-02
T: Przyczyny wybuchu I wojny światowej. Wielka Wojna
KARTKÓWKA – Testy 7 i 8 (zadania z historii + uzasadnienie)

(W) 2017-03-06
T: Integracja europejska
KARTKÓWKA – Testy 5-8 (zadania z wos + uzasadnienie)

(H) 2018-03-06
T: T: Rewolucja w Rosji. Zakończenie I wojny światowej

(H) 2018-03-09
T: Polacy w walce o niepodległość. Sprawa Polska w czasie I wojny światowej

(W) 2017-03-13
T: REKOLEKCJE !!!

(H) 2018-03-13
T: REKOLEKCJE !!!

(H) 2018-03-16
T: Sprawdzian R. VII (po zatwierdzeniu Portfolio – będziesz mógł/mogła korzystać z ręcznie wykonanych, klasycznych ściąg)

(W) 2017-03-20
T: Polska w organizacjach międzynarodowych. Organizacja Narodów Zjednoczonych

(H) 2018-03-20
T:

(H) 2018-03-23
T:

(W) 2017-03-26
T: Konflikty międzynarodowe. Problemy współczesnego świata

(H) 2018-03-27
T:

(H) 2018-04-06
T:

(W) 2018-04-09
T: Wybór szkoły i zawodu. Rynek pracy

(H) 2018-04-10
T:

(H) 2018-04-13
T:

(W) 2018-04-17 Następnego dnia egzamin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
T: Moja pierwsza praca. Pracownik i jego prawa
T: Jak założyć własną firmę? Etyka życia gospodarczego

(H) 2018-04-17
T: Następnego dnia egzamin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 


 

(H) 2017-12-08
T: Analiza próbnego egzaminu.
– analiza próbnego Operon (Test 8) – nieobecni analizują we własnym zakresie
– przypominam o zadaniu – Test 1 – odpowiedzi + uzasadnienie

(W) 2017-12-11
T: Sprawdzian – rozdział I

(H) 2017-12-12
T: Legiony i Księstwo warszawskie.
– Test 1: odpowiedzi + uzasadnienie – kartkówka 5′
– praca w grupach
– Test 2: odpowiedzi + uzasadnienie – przygotuj w domu
– karty pracy x2 (Napoleon i Księstwo Warszawskie) – zadanie domowe

(H) 2017-12-15
T: Kongres wiedeński – sytuacja w Europie i na ziemiach polskich po kongresie wiedeńskim
– Sprawdzam zadanie domowe (karty pracy + pytania kontrolne) – 5 osób
– Wskazane 5 osób z grup (numery 1-8, 9-16, 17-24, 25-27, 28-31) prezentuje wynik swojej pracy na ocenę.
– Lekcja:
1) kongres wiedeński
2) ziemie polskie
3) Europa po kongresie

(W) 2017-12-18
T: Władza centralna a samorząd terytorialny
– Zadanie do domu: Opowiadanie z użyciem słów…

(H) 2017-12-19
T: Powstanie listopadowe. Polacy po powstaniu listopadowym
– Test 2: odpowiedzi + uzasadnienie – kartkówka 5′

(H) 2017-12-22
PRAWDOPODOBNIE LEKCJI HISTORII NIE BĘDZIE

(H) 2018-01-02

(H) 2018-01-05

(W) 2017-01-08
T: Samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki
– zabieram do sprawdzenia opowiadanie

(H) 2018-01-09

T: Rewolucja przemysłowa. Nowe ideologie
T: Europa w połowie XIX wieku. Powstanie krakowskie i wiosna ludów na ziemiach polskich.

(W) 2017-01-15
T: Jak załatwić sprawę w urzędzie?

(H) 2018-01-16
T: Ekspansja Kolonialna
– Stany Zjednoczone w XIX wieku – BYŁO – przypomnieć, utrwalić

(H) 2018-01-19
T: Wiek wynalazków

(W) 2017-01-22
T: Polska polityka zagraniczna

(H) 2018-01-23
T: W stronę demokracji. Kultura przełomu XIX i XX wieku