Plan działania dla klasy IIIB Gimnazjum

HISTORIA I WOS – III B
(W) 2017-02-27
T: Polska polityka zagraniczna
(H) 2018-02-27
T: Ekspansja Kolonialna. Wiek wynalazków. W stronę demokracji. Kultura przełomu XIX i XX wieku.
(H) 2018-03-02
T: Przyczyny wybuchu I wojny światowej. Wielka Wojna
KARTKÓWKA – Testy 7 i 8 (zadania z historii + uzasadnienie)
(W) 2017-03-06
T: Integracja europejska
KARTKÓWKA – Testy 5-8 (zadania z wos + uzasadnienie)
(H) 2018-03-06
T: T: Rewolucja w Rosji. Zakończenie I wojny światowej
(H) 2018-03-09
T: Polacy w walce o niepodległość. Sprawa Polska w czasie I wojny światowej
(W) 2017-03-13
T: REKOLEKCJE !!!
(H) 2018-03-13
T: REKOLEKCJE !!!
(H) 2018-03-16
T: Sprawdzian R. VII (po zatwierdzeniu Portfolio – będziesz mógł/mogła korzystać z ręcznie wykonanych, klasycznych ściąg)
(W) 2017-03-20
T: Polska w organizacjach międzynarodowych. Organizacja Narodów Zjednoczonych
(H) 2018-03-20
T:
(H) 2018-03-23
T:
(W) 2017-03-26
T: Konflikty międzynarodowe. Problemy współczesnego świata
(H) 2018-03-27
T:
(H) 2018-04-06
T:
(W) 2018-04-09
T: Wybór szkoły i zawodu. Rynek pracy
(H) 2018-04-10
T:
(H) 2018-04-13
T:
(W) 2018-04-17 Następnego dnia egzamin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
T: Moja pierwsza praca. Pracownik i jego prawa
T: Jak założyć własną firmę? Etyka życia gospodarczego
(H) 2018-04-17
T: Następnego dnia egzamin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 


 
(H) 2017-12-08
T: Analiza próbnego egzaminu.
– analiza próbnego Operon (Test 8) – nieobecni analizują we własnym zakresie
– przypominam o zadaniu – Test 1 – odpowiedzi + uzasadnienie
(W) 2017-12-11
T: Sprawdzian – rozdział I
(H) 2017-12-12
T: Legiony i Księstwo warszawskie.
– Test 1: odpowiedzi + uzasadnienie – kartkówka 5′
– praca w grupach
– Test 2: odpowiedzi + uzasadnienie – przygotuj w domu
– karty pracy x2 (Napoleon i Księstwo Warszawskie) – zadanie domowe
(H) 2017-12-15
T: Kongres wiedeński – sytuacja w Europie i na ziemiach polskich po kongresie wiedeńskim
– Sprawdzam zadanie domowe (karty pracy + pytania kontrolne) – 5 osób
– Wskazane 5 osób z grup (numery 1-8, 9-16, 17-24, 25-27, 28-31) prezentuje wynik swojej pracy na ocenę.
– Lekcja:
1) kongres wiedeński
2) ziemie polskie
3) Europa po kongresie
(W) 2017-12-18
T: Władza centralna a samorząd terytorialny
– Zadanie do domu: Opowiadanie z użyciem słów…
(H) 2017-12-19
T: Powstanie listopadowe. Polacy po powstaniu listopadowym
– Test 2: odpowiedzi + uzasadnienie – kartkówka 5′
(H) 2017-12-22
PRAWDOPODOBNIE LEKCJI HISTORII NIE BĘDZIE
(H) 2018-01-02
(H) 2018-01-05
(W) 2017-01-08
T: Samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki
– zabieram do sprawdzenia opowiadanie
(H) 2018-01-09
T: Rewolucja przemysłowa. Nowe ideologie
T: Europa w połowie XIX wieku. Powstanie krakowskie i wiosna ludów na ziemiach polskich.
(W) 2017-01-15
T: Jak załatwić sprawę w urzędzie?
(H) 2018-01-16
T: Ekspansja Kolonialna
– Stany Zjednoczone w XIX wieku – BYŁO – przypomnieć, utrwalić
(H) 2018-01-19
T: Wiek wynalazków
(W) 2017-01-22
T: Polska polityka zagraniczna
(H) 2018-01-23
T: W stronę demokracji. Kultura przełomu XIX i XX wieku