Europa po kongresie wiedeńskim

Europa po kongresie wiedeńskim

NACOBEZU

• zawarcie Świętego Przymierza i jego skutki
• próby obalenia ładu wiedeńskiego
• powstanie dekabrystów
• rewolucja lipcowa we Francji
• walki o niepodległość w Grecji i Belgii

• terminy: Święte Przymierze, karbonariusze, dekabryści
• cel i skutki zawarcia Świętego Przymierza
• wskaż na mapie: imperium osmańskie, Grecję, Królestwo Niderlandów, Belgię, Francję, Rosję, Piemont, Królestwo Obojga Sycylii, Państwo Kościelne
• podaje lata wydarzeń: 1815 r. – zawarcie Świętego Przymierza
• wymienia przyczyny oraz skutki rewolucji i powstań, które wybuchły w Europie po kongresie wiedeńskim


Komentarze

Twój Nick (wymagane)

Twoja strona WWW

*