Historia SP klasa 7

CO BYŁO WCZEŚNIEJ?
ROZDZIAŁ I. EUROPA PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM
1. Kongres wiedeński
2. Rewolucja przemysłowa
3. Nowe idee polityczne
4. Przeciwko Świętemu Przymierzu
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
ROZDZIAŁ II. ZIEMIE POLSKIE PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM
1. Po upadku Księstwa Warszawskiego
2. W Królestwie Polskim
3. Powstanie listopadowe
4. Wielka Emigracja
5. Ziemie polskie po powstaniu listopadowym
6. Wiosna Ludów na ziemiach polskich
7. Kultura polska doby romantyzmu
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
ROZDZIAŁ III. EUROPA I ŚWIAT PO WIOŚNIE LUDÓW
1. Stany Zjednoczone w XIX wieku
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
ROZDZIAŁ IV. ZIEMIE POLSKIE PO WIOŚNIE LUDÓW
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
ROZDZIAŁ V. I WOJNA ŚWIATOWA
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
ROZDZIAŁ VI. ŚWIAT W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian
ROZDZIAŁ VII. POLSKA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian