Rewolucja przemysłowa

Scenariusz lekcji
Karta pracy
Słuchowisko Maszyny
• przyczyny i charakterystyczne cechy rewolucji przemysłowej
• rozkwit przemysłu w XIX w.
• rozwój transportu
• skutki rewolucji przemysłowej
• terminy: rewolucja agrarna, rewolucja przemysłowa, fabryka, industrializacja, urbanizacja, metropolia, kapitaliści, proletariat
• lata wydarzeń:
1769 r. – opatentowanie maszyny parowej,
1837 r. – opatentowanie silnika elektrycznego
• przedstawia dokonania postaci: Roberta Fultona, George’a Stephensona, Michaela Faradaya
• prezentuje przykłady pozytywnych i negatywnych skutków procesu uprzemysłowienia, w tym dla środowiska naturalnego
• porównuje stopień rozwoju przemysłowego poszczególnych państw
• wskazuje na mapie najbardziej uprzemysłowione regiony Europy
• ocenia znaczenie wynalazków rewolucji przemysłowej dla rozwoju cywilizacji
• opisuje zmiany w poziomie życia różnych grup społecznych w XIX w. na podstawie źródeł pisanych, ikonograficznych i statystycznych