Zagadnienia na sprawdzian. Klasa 7. Rozdział 1.


1. DATY
– kongres wiedeński
– powstanie Świętego Przymierza
2. Idee
– znamy ich nazwy (np. liberalizm, konserwatyzm)
– potrafimy dopasować do nich postulaty
3. DEFINICJE
– robotnicy (proletariat)
– kapitaliści (fabrykanci)
– industrializacja
– urbanizacja
– legitymizm
– restauracja
– metropolia
– Święte Przymierze
4. WYNALAZKI ICH TWÓRCY I ICH ZASTOSOWANIE
5. POSTACI
– Samuel Morse
– James Watt
– Józef Bem
– Karol Marks
5. MAPY
– Europa w XIX wieku. Umiemy zaznaczyć na niej:
Francję, Prusy, Cesarstwo Austriackie, Cesarstwo Rosyjskie, Niderlandy, Turcję (imperium osmańskie), Królestwo Polskie
6. DANE STATYSTYCZNE
– umiejętność odczytania i zinterpretowania danych zamieszczonych w tabeli
7. TEKST ŹRÓDŁOWY
– pytania do tekstu w oparciu o:
— odpowiedzi wynikające z tekstu
— powyższe definicje, wynalazki lub postaci