Stany Zjednoczone w XIX wieku

Prezentacja – wzorowa

54 Ochotniczy Pułk Piechoty z Massachusetts

Glory – Battle of Fort Wagner

lub

Artykuł o 54 pułku

Fragmenty filmu Getysburg

i

Lekcje