Plan działania dla klasy IIIA Gimnazjum

HISTORIA I WOS – III A
(W) 2018-02-27
T: Sprawdzian – Rozdział II
(H) 2018-02-28
T: Ekspansja Kolonialna. Wiek wynalazków. W stronę demokracji. Kultura przełomu XIX i XX wieku.
(H) 2018-03-01
T: Przyczyny wybuchu I wojny światowej. Wielka Wojna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(H) 2018-01-25
T: Powstanie styczniowe
(W) 2018-01-30
KARTKÓWKA – Testy 1-4 (zadania z wosu + uzasadnienie)
T: Samorząd wojewódzki. Jak załatwić sprawę w urzędzie?
(H) 2018-01-31
KARTKÓWKA – Testy 3 i 4 (zadania z historii + uzasadnienie)
T: Polacy po powstaniu styczniowym
(H) 2018-02-01
KARTKÓWKA – Testy 5 i 6 (zadania z historii + uzasadnienie)
T: Partie polityczne na ziemiach polskich. Kultura Polska bez państwa polskiego
HISTORIA III A
HISTORIA
Sprawdzian. Rozdział VII. (Zagadnienia na sprawdzian)
WOS
Sprawdzian. Rozdział IV. (Zagadnienia na sprawdzian).
– odpowiedź lub kartkówka – władcy Polski i daty ich panowania + ich zastosowanie w zadaniach egzaminacyjnych
– zadanie domowe:
Polscy władcy (najważniejsze wydarzenia z czasów ich panowania) – opracujcie do portfolio. Będziemy się z tego pytać.
Polscy władcy (najważniejsze wydarzenia z czasów ich panowania) – opracujcie do portfolio + odpowiedź
Polscy władcy (najważniejsze wydarzenia z czasów ich panowania) – (sprawdzam w portfolio) oraz zadaję pytania kontrolne by sprawdzić czy zadanie zostało zrobione samodzielnie i z namysłem.
– Próbny egzamin/Kartkówka: Postacie historyczne + ich zastosowanie w zadaniach egzaminacyjnych
– Próbny egzamin ze starożytności: Bliski Wschód, Grecja, Rzym (Pomocne mogą być: Daty – starożytność PDF, WORD + Podręczniki).
– Próbny egzamin/kartkówka – zadania będą dotyczyły epok historycznych i w sztuce ich cezur i cech charakterystycznych, np. rozpoznać zabytek, przypisać do epoki itp.
(Pomocne mogą być: Epoki, dynastie… PDF, WORD + Podręczniki).
– Próbny egzamin/kartkówka średniowieczna i nowożytna Europa (bez Polski): (Pomocne mogą być: Daty – Europa i świat PDF, WORD + Podręczniki).
Kahoot – powtórzenie wiadomości
– Próbny egzamin/kartkówka:
Polska za panowania Piastów (Pomocne mogą być: Daty – Polska 966 – 1138 PDF, WORD. Daty – Polska 1138 – 1370 PDF, WORD + Podręczniki).
Polska Andegawenów i Jagiellonów: (Pomocne mogą być: Daty – Polska 1370 – 1572 PDF, WORD + Podręczniki).
– Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian kliknij i zobacz (poprawić zagadnienia !!!!)
– Temat: Powtórzenie wiadomości (kahoot w oparciu o poniższe zagadnienia)
– Próbny egzamin/kartkówka:
Rzeczpospolita Obojga Narodów (Pomocne mogą być: Daty – Polska 1569 – 1795 PDF, WORD + Podręczniki).
Polska pod zaborami 1795-1918 (Pomocne mogą być: PDF, WORD + Podręczniki).
– Chronologia – (określanie wieków), obliczenia typu ile lat minęło, daty najważniejszych wydarzeń lub przemyśl ich umiejscowienie na osi czasu…
– Religie – nazwy, założyciele, daty powstania/rozłamu, jak rozpoznać/wyróżnić wyznawcę danej religii, cechy charakterystyczne KLIKNIJ I ZOBACZ
– Rodzaje pisma – HISTORIA PISMA
Mapy historyczne (subiektywny wybór najważniejszych)
Próbny egzamin historia i wos – całość
Próbny egzamin historia i wos – całość
WOS
Sprawdzian. Rozdział II. (Zagadnienia na sprawdzian)
Jak założyć własną firmę? Etyka życia gospodarczego.
Materiały na egzamin gimnazjalny
Punkt 2, podpunkt c)
– Podsumowania z części 1 + zastosowanie w zadaniach
Materiały na egzamin gimnazjalny
Punkt 2, podpunkt c)
– Podsumowania z części 2 + zastosowanie w zadaniach