Religie świata

Trzy religie tzw. objawione: judaizm, chrześcijaństwo, islam

Judaizm

religia monoteistyczna wyznawana przez Żydów, której podstawą jest wiara w jednego Boga (Jahwe). Z judaizmu wywodzi się chrześcijaństwo. Z judaizmu i chrześcijaństwa wywodzi się islam.

 • świątynia: synagoga
 • duchowny: rabin
 • święte księgi: Tora, Talmud
 • Symbole: menora (siedmioramienny świecznik) zobacz, gwiazda Dawida zobacz

Chrześcijanie:

wyznawcy religii chrześcijańskiej. Wszyscy wyznawcy Chrystusa (np. katolicy, prawosławni, protestanci, unici (grekokatolicy), ormianie…).

Katolicy (religia katolicka inaczej rzymskokatolicka) – chrześcijanie uznający zwierzchnictwo papieża. Wyłonili się w wyniku rozpadu chrześcijaństwa na dwa odłamy (katolicki i prawosławny), czyli tzw. wielkiej schizmy wschodniej z 1054 r.

 • świątynia: kościół, bazylika, katedra
 • duchowny: ksiądz, biskup, papież
 • święte księgi: Biblia (Pismo Święte, Stary i Nowy Testament)
 • Symbole: krzyż łaciński (pionowe ramię dłuższe od poziomego)

Prawosławni (religia prawosławna, grecka) – chrześcijanie uznający zwierzchnictwo patriarchy. Wyłonili się w wyniku rozpadu chrześcijaństwa na dwa odłamy (katolicki i prawosławny), czyli tzw. wielkiej schizmy wschodniej z 1054 r.

 • świątynia: cerkiew zobacz
 • duchowny: pop, patriarcha
 • święte księgi: Biblia (Pismo Święte, Stary i Nowy Testament)
 • Symbole: krzyż grecki (równoramienny – pionowe ramię tej samej długości co poziome) i krzyż prawosławny (połączenie krzyża greckiego, łacińskiego i krzyża św. Andrzeja) zobacz

Protestanci (różne odłamy, np. luteranie, kalwini, anglikanie, purytanie, bracia polscy, hugenoci…). Wyłonili się w wyniku rozpadu zachodniego chrześcijaństwa na dwa odłamy (katolicki i protestancki), czyli w wyniku tzw. reformacji zapoczątkowanej w 1517 r. przez Marcina Lutra.

 • świątynia: zbór
 • duchowny: pastor
 • święte księgi: Biblia (Pismo Święte, Stary i Nowy Testament)

Grekokatolicy (inaczej unici) – prawosławni, którzy przyjęli unię z Rzymem (uznali zwierzchność papieża) w 1596 r. w Brześciu z inicjatywy Zygmunta III Wazy.
Ormianie – mieszkańcy Armenii. Wyznawcy chrześcijaństwa w obrządku ormiańskim. Oni pierwsi przyjęli chrześcijaństwo (w 301 r.), wcześniej niż oficjalnie Rzymianie. Zajmowali się handlem, wielu trafiło i zamieszkało na ziemiach Rzeczpospolitej.
 

Islam

religia monoteistyczna wyznawana przez muzułmanów, której podstawą jest wiara w jednego Boga (Allaha/Allacha). Twórcą i prorokiem islamu był Mahomet. Uciekł on z Mekki do Medyny w 622 r. (początek ery muzułmańskiej).

 • świątynia: meczet (charakterystyczne minarety – wieże po bokach przykł 1, przykł 2, przykł 3)
 • duchowny: imam, muezzin
 • kalif – władca świecki i duchowy w islamie (coś jak cesarz + papież razem wzięci u chrzescijan)
 • święte księgi: Koran
 • Symbole: Półksiężyc zobacz