12 maja 1970 roku zmarł gen. Władysław Anders


12 maja 1970 roku, czyli czterdzieści trzy lata temu, zmarł w Londynie gen. Władysław Anders. Dowódca Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, więzień Łubianki, od 1941 twórca i dowódca Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, a po ewakuacji latem 1942 wojska i ponad 20 tys. cywilów (uratowanych z więzień i łagrów) do Persji – dowódca Armii Polskiej na Wschodzie (Irak, Palestyna). Legendarny dowódca II Korpusu Polskiego, którym dowodził w kampanii włoskiej (Bitwa o Monte Cassino, Bitwa o Ankonę…). Generał broni Wojska Polskiego, p.o. Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944–1945, następca Prezydenta RP w latach 1950-1954. Pochowany został, zgodnie z jego wolą, wśród swoich żołnierzy na Polskim Cmentarzu Wojennym pod Monte Cassino, we Włoszech.

„Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”

Władysław Anders

Monte Cassino

Po zakończeniu działań wojennych generał pozostał na emigracji. Komuniści odebrali mu w 1946 r. polskie obywatelstwo i szlify generalskie. Po upadku komunizmu w Polsce, przywrócono mu pośmiertnie obywatelstwo, a jego imię otrzymały liczne ulice, place, szkoły czy jednostki Wojska Polskiego.