Hymn Polski

Hymn Polski

Czytaj dalej


Konkurs „Jan Długosz i jego czasy”

Konkurs „Jan Długosz i jego czasy”

Regulamin Konkursu „Jan Długosz i jego czasy”

1. Konkurs Wiedzy o Janie Długoszu organizowany jest przez Zespół Szkół w Raciborowicach.
2. Konkurs ma zasięg szkolny, a jego celem jest popularyzacja wiedzy o Janie Długoszu – patronie szkoły wśród dzieci i młodzieży.
3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch grupach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum.
4. Liczba uczestników jest nieograniczona.
5. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.raciborowice.edu.pl lub www.andrzejgrych.pl
6. Konkurs ma formę pisemną.
7. Odpowiedzi uczestników oceni Jury.
8. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną m.in. na stronie internetowej www.raciborowice.edu.pl
9. Termin Konkursu: 18 maja 2012 roku.

Zakres wymaganej wiedzy:

1) Jan Długosz – biografia
2) Jego dzieła
3) Czasy Jana Długosza
4) Związki Jana Długosza z Ziemią Krakowską

Zakres wymaganych umiejętności:

Uczeń:
1) ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną;
2) umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni historycznej, ustala kolejność wydarzeń;
3) dostrzega związki przyczynowo – skutkowe;
4) pracuje z mapą historyczną;
5) interpretuje teksty źródłowe i opracowania historyczne (np. teksty, mapy, ikonografie,
tabele i wykresy statystyczne);
6) odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji;
7) uzasadnia stanowisko własne lub cudze, posługując się argumentami.

Lektury:

Dla Szkoły Podstawowej

  1. Józef Mitkowski, Jan Długosz, Warszawa 1988.
  2. Marian Plezia, Jan Długosz, [w:] Pisarze staropolscy, pod red. Stanisława Grzeszczuka, T.1., ss. 133-173.
Dla Gimnazjum

  1. Józef Mitkowski, Jan Długosz, Warszawa 1988.
  2. Marian Plezia, Jan Długosz, [w:] Pisarze staropolscy, pod red. Stanisława Grzeszczuka, T.1., ss. 133-173.
  3. Zeszyty Długoszowskie, Kłobuck 2010, nr IX, ss. 39-54, 74-84, 99-102.

Materiały do pobrania:*

  1. Józef Mitkowski, Jan Długosz, Warszawa 1988. – POBIERZ
  2. Marian Plezia, Jan Długosz… – POBIERZ
  3. Zeszyty Długoszowskie, Kłobuck 2010. – POBIERZ
 
* Lektury można pobrać na potrzeby konkursu w postaci skanów w formacie pdf. W formie papierowej dostępne są m.in. w Bibliotece Wojewódzkiej. Zeszyty Długoszowskie dostępne są w naszej bibliotece szkolnej w dwóch egzemplarzach.

Religie świata

Religie świata

Czytaj dalej


Godło Rzeczpospolitej Polskiej

Godło Rzeczpospolitej Polskiej

Czytaj dalej


Znani Historycy

Znani Historycy

Czytaj dalej


Husaria

Husaria

Poniższy opis szarży husarii pochodzi z „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Choć jest porywający i barwny nic tak właściwie nie mówi o taktyce jaką stosowała husaria – najwspanialsza jazda świata. A przecież to w dużej mierze właśnie jej zawdzięcza ona swoje oszałamiające sukcesy. Jak to się działo, że potrafiła ona rozbijać wielokrotnie silniejszego nieprzyjaciela a przy tym straty własne przy atakach były tak znikome? Czytaj dalej