„Baczyński” – zwiastun filmu

„Baczyński” – zwiastun filmu

Czytaj dalej


Imperium Rzymskie – filmy

Imperium Rzymskie – filmy

Czytaj dalej


Wojny Rzymu

Wojny Rzymu

ZAGADNIENIA

– armia rzymska
– wojny punickie
– ekspansja Rzymu po wojnach punickich
– podbój Galii przez Juliusza Cezara

NACOBEZU

2
– zna wydarzenia związane z datami: 264–241 r. p.n.e., 218–201 r. p.n.e., 149–146 r. p.n.e.
– określa, kim byli i czym zasłynęli: Hannibal, Juliusz Cezar
– poprawnie posługuje się terminami: legion, wojny punickie, Kartagina, Imperium Rzymskie
– wskazuje na mapie terytoria zajęte przez Rzymian podczas wojen punickich

3
– zna wydarzenia związane z datami: 216 r. p.n.e., 202 r. p.n.e., 52 r. p.n.e.
– określa, kim byli i czym zasłynęli: Scypion, Wercyngetoryks
– poprawnie posługuje się terminami: oddział inżynieryjny, Kanny, Zama, Alezja
– określa przyczyny i skutki wojen punickich
– wskazuje na mapie terytoria zajęte przez Rzymian w II i I w. p.n.e.

4
– omawia przebieg wojen punickich
– opisuje wygląd i elementy uzbrojenia rzymskiego legionisty
– wymienia typy oddziałów wchodzących w skład armii

5
– prezentuje dokonania Hannibala i określa ich znaczenie
– charakteryzuje taktykę walki stosowaną przez Rzymian

6
– dokonuje analizy porównawczej taktyki walki Rzymian, Greków i Macedończyków

Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

Czytaj dalej


Szermierka szablą

Szermierka szablą

Czytaj dalej


Bohaterowie serialu Czas Honoru

Bohaterowie serialu Czas Honoru

Czytaj dalej


Czas honoru – sezon VI – zapowiedź

Czas honoru – sezon VI – zapowiedź

Czytaj dalej


Muzyka z serialu Czas Honoru

Muzyka z serialu Czas Honoru

Czytaj dalej


Leszek Żebrowski

Leszek Żebrowski

Czytaj dalej