Projekt: Nie tylko fake newsy

ORYGINAŁ Nie tylko fake newsy
KOPIA Nie tylko fake newsy

1. Wyszukaj 4 różne informacje medialne, które można zakwalifikować jako wprowadzające w błąd.
2. Nazwij rodzaj tej manipulacji (np. fake news, propaganda, artykuł sponsorowany itp.)
3. Uzasadnij swój wybór (np. dlaczego wybrany przez Ciebie tekst to artykuł sponsorowany itp.)
4. Jaki cel przyświecał autorowi przy tworzeniu tych informacji medialnych