Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem znaczników HTML

Struktura menu w HTML
<link rel=”stylesheet” href=”style.css” type=”text/css” />
Menu oraz CSS

Przydatne strony
Khan Academy
https://www.migra.pl/multibooki/
Prezentacja (strona)
Prezentacja (załącznik)

Kurs Html Słownik HTML

Podstawy HTML

<html>
<head>
<meta charset=”utf-8″>
<title>Tytuł strony</title>
</head>
<body>
Treść strony
</body>
</html>

Nagłówki <h1> - <h6>

<h1>A</h1>
<p>aaaaaa.</p>
<h2>B</h2>
<p>bbbbbb.</p>
<h3>C</h3>
<p>cccccc.</p>
<h4>D</h4>
<p>dddddd.</p>
<h5>E</h5>
<p>eeeeee.</p>
<h6>F</h6>
<p>ffffff.</p>

Akapity <p>

<html>
<head>
<meta charset=”utf-8″>
<title>HTML: The p tag</title>
</head>
<body>
<p>jhgjhjhjjjhjhjjghjghjhgjhgjghjghjghjhggj</p>

<p><a href=”http://en.wikipedia.org/wiki/Grace_Hopper”>Biography from Wikipedia: Grace Hopper (CC-BY-SA)</a></p>
</body>
</html>