Abraham

ABRAHAM – zawarł przymierze z Bogiem Jahwe, przodek narodu izraelskiego.